logo_van_der_veer
logo_van_der_veer

Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Van der Veer Praktijk B.V., handelend onder de naam: Van der Veer Notariaat.

Van der Veer Notariaat besteedt uiterste zorg aan een zo actuele, toegankelijke, correcte en complete website. Het is echter mogelijk dat een deel van de informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Van der Veer Notariaat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.vanderveernotariaat.nl.

Het is mogelijk dat via de website van Van der Veer Notariaat toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. Van der Veer Notariaat kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina’s of -sites.

De informatie en illustraties op deze site mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgenomen of in welke wijze dan ook worden gekopieerd of ge-deeplinkt.

E-mail disclaimer

Dit e-mailbericht (inclusief eventuele bijbehorende bijlagen) kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen of te verspreiden. Van der Veer Notariaat sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail of de inhoud daarvan. Van der Veer Notariaat garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.Van der Veer Notariaat hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden zijn raadpleegbaar op de website en worden u op verzoek kosteloos toegezonden. Van der Veer Notariaat is een handelsnaam van Van der Veer Praktijk B.V., ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 6791233.

nl_NLNederlands