logo_van_der_veer
logo_van_der_veer
Het einde van de jubelton ….

Het kabinet verlaagt per 1 januari volgend jaar de jubelton naar 27.231 euro. Volgens de minister de meest logische keus, aangezien het gelijk is aan de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling tussen ouders en kinderen.

Met de zogenoemde jubelton kunnen ouders eenmalig maximaal 106.671 euro belastingvrij aan hun kinderen tussen de 18 en 40 jaar schenken voor de aankoop van een nieuwe woning. Deze schenkingsvrijstelling is in 2017 ingevoerd met de verwachting dat jongeren het geld zouden gebruiken voor schuldaflossing. In de praktijk bleek dat zij het gebruikten om een duurdere woning te kopen.

Afschaffing in 2024
In het coalitieakkoord stond al het voornemen de schenkingsvrijstelling eigen woning te schrappen. Dat bleek per 1 januari 2023 niet mogelijk. Het kabinet wil dit nu per 1 januari 2024 invoeren. Volgens de minister is het ‘verstandig om al in 2023 een eerste substantiële stap te zetten. Per 1 januari 2023 zal de vrijstelling worden verlaagd tot 27.231 euro.

Bron: knb.nl

nl_NLNederlands