logo_van_der_veer
logo_van_der_veer
Samenleven

Jouw leven, jouw keuzes

De maatschappij verandert, iedere dag weer. Ook de wijze waarop mensen hun relatie vormgeven. Dat kan op verschillende manieren.

Zo kennen we:

  • samenwonen
  • trouwen
  • geregistreerd partnerschap

Iedere keuze die wordt gemaakt brengt gevolgen met zich mee, ook in juridisch opzicht. Partners zijn zich lang niet altijd bewust van de gevolgen van hun keuzes. Zolang de relatie goed is, is er meestal geen probleem. Problemen komen meestal pas naar voren als het minder goed gaat met de relatie of als deze al is geëindigd.

Laat je daarom goed voorlichten over de gevolgen van je keuze.

Wij helpen jou daar graag bij.

 

Samenwonen

Ga je samenwonen of woon je al samen? Je kan natuurlijk samenwonen zonder iets te regelen.

Regel je niets, dan geldt de wet. De wet regelt alleen niet veel voor samenwoners. 

Kies er dan ook voor om je zaken wel goed te regelen. Wij helpen je daar graag bij.

Heb je trouwplannen? Of ben je al getrouwd of geregistreerd als partner?

De wet die de regels van het huwelijk of geregistreerd partnerschap bepaalt, is op 1 januari 2018 gewijzigd. Wie trouwt zonder eerst huwelijkse voorwaarden te maken, trouwt in de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen. 

Je hebt dus niet automatisch huwelijkse voorwaarden. Dat is een groot misverstand. Als jullie elkaar (en daarmee ook jullie gezin) willen beschermen tegen schulden die ontstaan tijdens jullie huwelijk, dan móet je huwelijkse voorwaarden maken. Bedenk daarbij dat het absoluut niet alleen een ondernemer is, die tijdens het huwelijk schulden aangaat. 

levenstestament

Heb je er wel eens over nagedacht wat er gebeurt als je jouw eigen zaken niet meer kan regelen? Wat er gebeurt als je door ziekte of ongeluk belangrijke zaken niet meer kan regelen?

Als je niets vastlegt en je wordt onverhoopt wilsonbekwaam, dan zal de rechter een bewindvoerder, mentor of curator aanwijzen.

Wil je zelf de regie houden en wil je dat iemand uit jouw directe omgeving deze taak op zich neemt? Dan is het verstandig een levenstestament op te laten maken.

Schenken

Bijna iedereen kent het gezegde “het is beter te geven dan te ontvangen”. Iets aan een ander geven is altijd leuk.

Je kunt allerlei redenen hebben om een schenking, gift of donatie te doen.  Vaak worden schenkingen gedaan om belastingtechnische redenen.

Wij kunnen je helpen bij het verantwoord uitvoeren van een eenmalige schenking of het opstellen van een schenkingsplan. Daarbij bekijken wij uiteraard ook de gevolgen voor jouw financiële positie, maar ook naar de eventueel verschuldigde schenk- en/of erfbelasting en de inkomstenbelasting.

Voogdij

In Nederland is het zo geregeld dat als een persoon nog minderjarig is – dat wil zeggen dat deze persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt – dat deze persoon onder gezag staat. Over het algemeen oefenen de ouders het gezag uit over een minderjarige. Als een andere persoon dan de ouder(s) het gezag uitoefent, dan is er sprake van voogdij.

Als ouders met elkaar getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, dan hebben zou automatisch het gezag over een kind dat wordt geboren. De vader dient het kind daarvoor wel te erkennen. Ook vrouwen die met elkaar getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, hebben ook automatisch het gezag over hun kinderen. Voor mannen geldt dat niet.

Het hebben van gezag over kinderen brengt rechten en plichten voor de ouder(s) met zich mee. Dat geldt voor ouderlijk gezag, gezamenlijk gezag (bijvoorbeeld een ouder met een niet-ouder) en gezamenlijke voogdij (als het kind geen ouders meer heeft). Als iemand het gezag heeft over een minderjarige, dan is deze persoon verantwoordelijk voor de voor de verzorging en opvoeding van de minderjarige.

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Wij helpen je graag.

nl_NLNederlands