logo_van_der_veer
logo_van_der_veer
Uw woning is uw thuisbasis

Jouw woning, jouw thuis

In je leven neem je veel belangrijke beslissingen. Eén van de belangrijkste beslissingen is het kopen van een huis. Hoe je ook leeft en woont, jouw woning is jouw thuisbasis. Daarvoor moet je dus alles tot in de puntjes regelen.

Van het opmaken van de “voorlopige” koopovereenkomst tot de eigendomsoverdracht van de woning, van het oversluiten van de hypotheek tot aan het regelen van de financiële en juridische afwikkeling.

Wij helpen je daar graag bij.

Koopovereenkomst

Mondelinge afspraken zijn doorgaans net zo bindend als schriftelijk vastgelegde overeenkomsten. Uitzondering is de koop van een huis. Daar heb je – als je een particuliere koper bent – een schriftelijke koopovereenkomst voor nodig. Zonder een schriftelijke koopovereenkomst is de koop niet geldig.

Zodra je jouw handtekening hebt gezet onder een koopovereenkomst (vaak ook “voorlopige koopovereenkomst” genoemd) ben je aan de koop gebonden. Er is dus niets “voorlopigs” aan de koopovereenkomst. De term “voorlopig” geeft hooguit aan dat het huis nog niet geleverd is, nog niet op jouw naam staat. Na het tekenen van de koopovereenkomst voor een woning heb je als particulier nog drie dagen bedenktijd. In die periode kun je nog zonder boete of kosten de koop ontbinden.

Daarna ben je aan de koop gebonden. Vaak spreken een verkoper nog wel ontbindende voorwaarden voor de financiering af. Als je dan gedurende die periode er niet in slaagt een financiering te krijgen voor jouw droomhuis, kan je de koopovereenkomst ontbinden. Je zal dan wel tijdig – en met bewijsmiddelen – een beroep moeten doen op de ontbindende voorwaarde(n).

Als je na het verstrijken van de wettelijke bedenktijd en de ontbindende voorwaarden af wilt zien van aankoop, is dat lastig. Vaak betekent dat het betalen van boete en/of schadevergoeding aan de verkoper.

Hoewel een koopovereenkomst in de praktijk vaak door een makelaar wordt opgesteld, kunnen wij u ook behulpzaam zijn bij het opstellen van de koopovereenkomst.

Leveringsakte

De leveringsakte (ook wel: transportakte genoemd) wordt opgemaakt op basis van de afspraken die zijn vastgelegd in de koopovereenkomst. Wij nemen daarin alle bindende voorwaarden op die met de (ver)koop van het huis te maken hebben. Na het passeren van de akte (het ondertekenen door alle partijen en de notaris) wordt een afschrift van de leveringsakte ingeschreven bij het Kadaster en daarmee bent u officieel eigenaar van de woning.

Eigenaar van een huis wordt je niet zomaar. Wij controleren vooraf of de verkoper wel eigenaar is van het huis en of de verkoper wel bevoegd is. Bijvoorbeeld niet onder curatele staat. Wij controleren ook of alle gegevens van het huis en het perceel goed zijn beschreven. Of er aan jouw nieuwe huis verplichtingen vast zitten, bijvoorbeeld of je recht van overpad over jouw terrein moet verlenen aan de buurman. Wij gaan ook na of de verkoper en de koper hebben voldaan aan de verplichtingen uit de koopovereenkomst. Bijvoorbeeld dat de verkoper het huis zonder hypotheek of beslag levert en of de koopsom met bijkomende kosten door de bank of koper op tijd bij ons op onze kwaliteitsrekening (een beschermde bankrekening) gestort is.

Hypotheekakte

De koop van een huis staat of valt meestal met de financiering ervan. Voor de financiering doet de koper vaak een beroep op een bank of een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds. Wie geld leent voor de aankoop van een huis, verleent hypotheek. Dat betekent dat het huis onderpand wordt om de financier de zekerheid te geven dat het geleende geld wordt terug ontvangen.

De wet geeft aan degene aan wie het recht van hypotheek is verleend het recht bij openbare verkoop van het huis zijn vordering (bijvoorbeeld als de eigenaar in gebreke blijft met aflossing van de lening waarvoor zekerheid is verleend) bij voorrang te verhalen op de opbrengst, dus voor de andere schuldeisers. Dit recht van hypotheek wordt verleend door de eigenaar. Zodra het recht van hypotheek aan de financier is verleend, wordt deze hypotheekhouder. Het huis waarop de hypotheek rust is het onderpand.

Expats

Ga ik een huis kopen of ga ik een huis huren? Je spreekt de taal (nog) niet. Wij helpen je graag.

Steeds vaker kiezen expats ervoor om zich voor langere tijd, zo niet definitief, in Nederland te vestigen. Dat brengt veel te maken keuzes met zich mee. Van der Veer Notariaat heeft veel ervaring met expats en zorgt ervoor dat je bij het ondertekenen van jouw akte in jouw eigen taal te woord wordt gestaan.

Wij beschikken over een netwerk van tolken en vertalers die jou kunnen helpen. We geven je graag advies in het Nederlands of Engels of met behulp van een tolk in een andere taal.

Zo weet je precies welke afspraken je maakt en wat je ondertekent.

BROCHURES

Woning kopen brochure

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Wij helpen je graag.

nl_NLNederlands