logo_van_der_veer
logo_van_der_veer

Koopovereenkomst

De koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de verkoper en de koper. In de koopovereenkomst leg je vast onder welke voorwaarden en voor welke prijs een koper eigenaar wordt. Mondelinge afspraken zijn doorgaans net zo bindend als schriftelijk vastgelegde overeenkomsten. Uitzondering is de koop van een huis. Daar heb je – als je een particuliere koper bent – een schriftelijke koopovereenkomst voor nodig. Zonder een schriftelijke koopovereenkomst is de koop niet geldig. 

 

Zodra je jouw handtekening hebt gezet onder een koopovereenkomst (vaak ook “voorlopige koopovereenkomst” genoemd) ben je aan de koop gebonden. Er is dus niets “voorlopigs” aan de koopovereenkomst. De term “voorlopig” geeft hooguit aan dat het huis nog niet geleverd is, nog niet op jouw naam staat. Na het tekenen van de koopovereenkomst voor een woning heb je als particulier nog drie dagen bedenktijd. In die periode kun je nog zonder boete of kosten de koop ontbinden.

Daarna ben je aan de koop gebonden. Vaak spreken een verkoper nog wel ontbindende voorwaarden voor de financiering af. Als je dan gedurende die periode er niet in slaagt een financiering te krijgen voor jouw droomhuis, kan je de koopovereenkomst ontbinden. Je zal dan wel tijdig – en met bewijsmiddelen – een beroep moeten doen op de ontbindende voorwaarde(n).

Als je na het verstrijken van de wettelijke bedenktijd en de ontbindende voorwaarden af wilt zien van aankoop, is dat lastig. Vaak betekent dat het betalen van boete en/of schadevergoeding aan de verkoper. Voordat je een handtekening onder een koopovereenkomst zet, moet je dus wel weten wat je financiële mogelijkheden zijn. Als je niet afneemt (je ziet af van de koop), dan kunnen de hieruit voortvloeiende boete en eventuele schadevergoe­ding voor grote financiële problemen zorgen. Het heeft je dan veel geld gekost en je heeft nog steeds geen huis.

In de praktijk wordt de koopovereenkomst opgesteld door de makelaar. Wij kunnen deze ook voor je opstellen. De notaris houdt als onpartijdige derde de belangen van alle partijen in de gaten, de notaris biedt de nodige deskundige begeleiding en advisering op juridisch gebied. Als koper krijg je een goed afgewogen advies over waar je op moet letten, bijvoorbeeld over voor de koper mogelijk belemmerende bepalingen (zoals erfdienstbaarheden) die aan het huis kunnen kleven, de gevolgen van de koop van een verhuurd huis, enzovoorts. Als verkoper krijg je advies over de verplichtingen die je tegenover de koper heeft.

Waar moet je als koper zoal op letten?

 • Welke informatie heeft de verkoper van jou nodig?
 • Wat verwacht je van het huis? Wilt je bijvoorbeeld een kantoor aan huis beginnen of een bedrijf?
 • Kan je het huis gebruiken zoals je dat vooraf verwacht?
 • Weet je in welke staat het huis verkeert? Is daarvoor nog deskundig advies nodig, zoals een bouwkundige keuring?
 • Klopt de kadastrale grens met de feitelijke situatie?
 • Welke beperkingen “kleven” aan het huis; zijn er erfdienstbaarheden zoals recht van overpad?
 • Wat zijn houw financieringsmogelijkheden, welke financiering past het best in jouw situatie?
 • Koop je het huis met onderliggende grond? Of is die grond door de gemeente in erfpacht uitgegeven?
 • Ga je de waarborgsom contant betalen of maak je gebruik van een bankgarantie?
 • Weet je zeker dat de bodem onder het huis en tuin niet verontreinigd zijn? Welke risico’s loop je, ook financieel?
 • Kunt u profiteren van subsidies van rijk of gemeente?
 • Is Nationale Hypotheekgarantie mogelijk?
 • Moet jouw partner ook de koopovereenkomst en de akte van levering ondertekenen?
 • Wie betaalt de overdrachtskosten? De koper (kosten koper) of de verko­per (vrij op naam)?
 • Heb je alle verzekeringen tijdig geregeld?

Online-test

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft ook algemene informatie beschikbaar: informatie kopen of verkopen van een woning.

Om goed voorbereid te zijn op de koop of verkoop van een huis, zijn ook online-tests beschikbaar voor de verkoper en koper:

BROCHURE

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Wij helpen je graag.

nl_NLNederlands