logo_van_der_veer
logo_van_der_veer

Als je een huis koopt heb je daar meestal een lening voor nodig. Die lening wordt vaak verstrekt door een bank, een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds.

Een bank verstrekt geen lening op blauwe ogen. Een bank wenst zekerheid. Je verleent dan een recht van hypotheek aan de bank.  Dit betekent dat jouw huis onderpand wordt, de bank krijgt een voorrangspositie, zodat de bank (zo veel mogelijk) zekerheid heeft dat de bank het uitgeleende geld weer van jou terug krijgt. Als je niet aan jouw verplichtingen voldoet, heeft de bank het recht om het onderpand (jouw huis) in het openbaar te verkopen (te veilen) en uit de opbrengst de schuld te voldoen.

Het recht van hypotheek wordt dus verleend door de eigenaar van het onderpand (de hypotheekgever) en, zodra de hypotheekakte is getekend, is de schuldeiser ook hypotheekhouder of hypotheeknemer.

Dat kan verwarrend lijken:

  • de geldgever (de bank) is de hypotheeknemer;
  • de geldnemer (jij dus) is de hypotheekgever (want he geeft het recht van hypotheek aan de bank).

Het recht van hypotheek geldt niet alleen voor de lening zelf, maar ook voor een bedrag voor eventuele achterstallige rente, boeten en kosten (zoals veilingkosten). In de hypotheekakte ziet u daarom drie bedragen staan:

  1. de hoofdsom (de lening zelf);
  2. de geschatte rente, boeten en kosten (een percentage van de hoofdsom); en
  3. de optelsom van 1 en 2.

Procedure

Het regelen van de hypotheek is geen gemakkelijk proces. Je moet heel veel informatie aanleveren bij de bank. Vaak gaat dat via een adviseur. Die start met het aanvragen van een hypotheekofferte. Als je die offerte hebt ontvangen en je bent daarmee akkoord, dan stuur je de hypotheekofferte ondertekend terug. Op basis van alle aangeleverde gegevens zal de bank haar definitieve goedkeuring geven aan jouw aanvraag.

De bank stuurt daarna een opdracht aan de notaris met het verzoek de hypotheekakte op te stellen. De hypotheekakte wordt vervolgens door de notaris gemaakt. De akte wordt ondertekend door jou (en jouw eventuele partner), de bank en de notaris. De bank laat zich meestal vertegenwoordigen door een medewerker van de notaris.

Na de ondertekening zorgt de notaris ervoor dat het recht van hypotheek wordt ingeschreven bij het kadaster. Deze inschrijving is openbaar, zodat iedereen kan informeren welke hypothecaire schulden er zijn.

Verhoogde inschrijving

Je hebt misschien al eens gehoord dat de hypotheek hoger kan worden ingeschreven. Je geeft dan een recht van hypotheek dat hoger is dan het bedrag van jouw geldlening (“verhoogde inschrijving”). Je hebt dan de mogelijkheid om in de toekomst bij dezelfde bank een aanvullende lening te sluiten, bijvoorbeeld voor een verbouwing. Je moet wel voldoen aan de eisen van de bank: je inkomen moet voldoende zijn om de aanvullende lening te kunnen betalen en jouw huis moet voldoende waard zijn. De bank wil immers voldoende zekerheid hebben.

Voordeel is dat je voor die aanvullende lening geen hypotheekakte meer nodig hebt. Je hoeft dus niet nog een keer naar de notaris. Je hebt wel te maken met mogelijke advieskosten of afsluitkosten van de bank of een adviseur.

Een mogelijk nadeel is dat je eigenlijk alleen maar bij dezelfde bank terecht kan; een andere bank houdt namelijk rekening met het recht van hypotheek voor het bedrag van de hogere inschrijving. Daar heeft een andere bank namelijk geen invloed op. Dat geeft minder onderhandelingsruimte als het gaat om de voorwaarden van de geldlening. De meeste banken hebben overigens een verbod in hun algemene voorwaarden voor aanvullende rechten van hypotheek.

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag !

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Wij helpen je graag.

nl_NLNederlands