logo_van_der_veer
logo_van_der_veer

De eigendom van een huis of appartement gaat over van de verkoper op de koper door een notariële akte van levering. Deze wordt ook wel overdrachtsakte genoemd. Een akte van levering wordt door de notaris gemaakt en door partijen en de notaris ondertekend (het “passeren” van de akte).

Eigenaar van een huis wordt je niet zomaar. Wij controleren vooraf of de verkoper wel eigenaar is van het huis en of de verkoper wel bevoegd is. Bijvoorbeeld niet onder curatele staat. Wij controleren ook of alle gegevens van het huis en het perceel goed zijn beschreven. Of er aan uw nieuwe huis verplichtingen vast zitten, bijvoorbeeld of je recht van overpad over jouw terrein moet verlenen aan de buurman. Wij gaan ook na of de verkoper en de koper hebben voldaan aan de verplichtingen uit de koopovereenkomst. Bijvoorbeeld dat de verkoper het huis zonder hypotheek of beslag levert en of de koopsom met bijkomende kosten door de bank of koper op tijd bij ons op onze kwaliteitsrekening (een beschermde bankrekening) gestort is.

Inschrijving bij het kadaster

Een koper is zelfs na het ondertekenen van de akte nog geen eigenaar. Je bent pas echt eigenaar van het huis als de akte van levering is ingeschreven bij het kadaster. Inschrijvingen in het kadaster zijn openbaar, zodat iedereen kan informeren op wiens naam een bepaald huis staat.

Pas als uit het kadaster blijkt dat de inschrijving is gelukt, kan de verkoper via de notaris worden betaald.

De verkoper krijgt de koopsom, na aftrek van de aflossing van eventuele hypotheken, zodra zeker is dat ook hij aan zijn verplichting heeft voldaan. Een huis moet vrij van hypotheken en/of beslagen worden overgedragen. Wij controleren dat uiteraard. De uitbetaling vindt in beginsel plaats twee werkdagen na de ondertekening van de akte van levering (en eventuele hypotheekakte).

Bij de betaling is de notaris gebonden aan wet- en regelgeving. Dit betekent onder meer het volgende:

Aan wie mag de notaris betalingen doen?

De notaris maakt het geld over op een eigen bankrekening van de verkoper. De notaris mag het geld ook overmaken naar een en/of-rekening als die rekening ook op naam staat van de verkoper. De notaris mag het geld aan verkopers van een woning niet in een andere verhouding overmaken dan dat zij eigenaren waren. Alleen als verkopers in het kader van een (echt)scheiding schriftelijk hebben afgesproken dat anders betaald moet worden, mag de notaris daaraan meewerken.

Aan wie mag de notaris géén betalingen doen?

De notaris mag het geld niet overmaken aan anderen. Dat betekent dat de notaris geen betalingen mag doen aan bijvoorbeeld een autodealer of aan Comfortcard of VISA omdat een krediet moet worden afgelost.

Alleen als de bank bij de hypotheek eist dat de nota of de aflossing van een krediet uit de hypotheekgelden moet worden betaald, mag de notaris het geld aan hen betalen.

Zijn er uitzonderingen ? Ja, in sommige gevallen mag de notaris wél geld overmaken aan anderen. Voorbeelden zijn:

  • aflossing van de hypotheek aan de bank;
  • de nota van de makelaar, de taxateur en de hypotheekadviseur.

Wil je meer informatie? Neem contact met ons op. Wij helpen je graag.

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Wij helpen je graag.

nl_NLNederlands